Ventilasjonsentreprenører og leverandører

I klimabransjen er tempoet høyt og prosjektlederne har ofte flere prosjekter og mange ”baller i luften” samtidig. Det er ofte både tidkrevende og utfordrende å finne de riktige kontaktene for å utføre alle underentreprisene som må til for å få kabalen til å gå opp, løse alle utfordringene og få det riktige sluttresultatet.
Dagens tekniske anlegg blir mer og mer komplekse både innenfor luftteknikk, automatikk, elektro og rør.

Vi kan hjelpe til med å skaffe de riktige aktørene til jobben via våre samarbeidspartnere som vi vet kan tekniske anlegg, eller vi kan ta oppdraget med å sørge for at deres eksisterende samarbeidspartnere får den informasjonen de trenger for å utføre oppdraget på riktig måte.

Videre er vi eksperter på klargjøring og igangkjøring av ventilasjonsaggregater både på store prosjekter eller mindre rehabiliteringer.  Ved klargjøring mener vi montering av automatikkomponenter samt kabling og kobling av disse, støvsuging av aggregatet, montering av filtre og ellers det som må til før igangkjøring.  Når tiden er inne utfører vi gjerne idriftsettelse av aggregatet og innregulering av anlegget.

Vi tilbyr også tjenester innefor det meste av automatikk.
Her kan vi tegne skjemaer til nye og gamle anlegg, feilsøke og reparere, bygge inn nye funksjoner og oppgradere regulator eller PLS samt at vi kan levere helt ny styringsautomatikk til de fleste anlegg.

Om ønskelig kan vi også tilby tjenester innefor oppfølging og utførelse av service- og vedlikeholdsavtaler som en avlastning i travle perioder hvor egne ressurser ikke strekker til.

Ventilasjonsentreprenører

Vi bistår ventilasjonsentreprenører og leverandører!