Kjøleentreprenører

For kjøleentreprenører utfører vi ofte arbeider i forbindelse med avlastning. Dette kan være utskifting av automatikkomponenter, ombygging av styretavler, bistand ved igangkjøringer med mer.

Vi innehar gode kunnskaper og erfaringer med tekniske installasjoner som ventilasjonsanlegg, VAV-sonestyring, brannspjeld med eller uten sentral, varmesentraler, kjølesentraler og totale byggautomasjonanlegg for å nevne noe.

 

Vi bistår kjøleentreprenører!